Tài khoản

Vừa nhận dc hàng, chưa đến ngày dự sinh nên chưa thử dc nhưng vừa mở túi ra thì hộp móp méo như có ai khui rồi vậy đó shop