Tài khoản

user_avatar
Anh Do   

Con 3 tháng.

09/2019

Vừa rồi mình có mua máy hút sữa có tặng máy máy hâm sữa rozabi. Nhưng sao hôm nay mình bật lên sử dụng máy hâm sữa thì nó chỉ kêu tích tích tích k hâm được sữa. Cho mình hỏi có phải bị lỗi rồi không ak. Giờ muốn bảo hành phải làm sao

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Anh Do bạn nhé!