Tài khoản

Xe rất đẹp, nhìn chắc chắn lắm ạ, chưa đi xa chưa rõ thế nào nhưng đẩy quanh phòng thì ok. Vải dày chắc. Nói chung là nhà mình ai cũng ưng