Tài khoản

Xong hết 2 chai rồi.. còn 2 chai nua. Xong mùi dễ chịu rất là thích. Xong cảm giác sạch sẽ