Tài khoản

ĐÁNH GIÁ HỮU ÍCH

Phạm Diệu Quỳnh

05-12-2017

, đã mua hàng 25-11-2017

Rất ưng ý Chất đc mát k nhăn

Cat Vuive

01-12-2017

, đã mua hàng 17-11-2017

Sp e bé dùng tốt. E bé ngoan

Trang Đào

01-12-2017

, đã mua hàng 02-11-2017

Lực hút mạnh, êm, ko đau, ok